Rekolekcje - zawierzanki

Przejdź do treści

Menu główne:

Indywidualne rekolekcje ignacjańskie

można odprawiać w kolejnych etapach: Fundament, I, II, III, IV Tydzień lub w całości - 30-dniowe.

Każdy Uczestnik rekolekcji, prowadzony drogą duchowego doświadczenia św. Ignacego Loyoli przez Ćwiczenia Duchowne,
ma zapewnione indywidualne kierownictwo duchowe Siostry Zawierzenia. Codziennie otrzymuje odpowiednio dobrane wprowadzenia do medytacji (w formie nagrań) oraz szkice graficzne przybliżające rozważane treści. Wprowadzenia te poszerzone są o analizę źródeł biblijnych, liturgicznych
i eklezjalnych.

Rekolektant każdego dnia uczestniczy w Eucharystii przeżywanej wspólnie jako centrum dnia, w indywidualnie dobranym czasie odprawia medytacje (rozmyślania).
Ma możliwość włączenia się w wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu i wybrane części Liturgii Godzin,
w Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Może skorzystać z sakramentu pokuty i rozmowy z kapłanem.

Ćwiczenia duchowne przeżywane są z zachowaniem pełnego milczenia.


Jestem szczęśliwy, że Wspólnota Zawierzenia, inspirowana charyzmatem ignacjańskim, angażuje się w apostolat Ćwiczeń Duchownych i pomaga bardzo wielu osobom z całej Polski i z innych krajów w odnalezieniu sensu życia
i własnego miejsca w życiu Kościoła.
Peter Hans Kolvenbach SJ
były Przełożony Generalny
Towarzystwa Jezusowego


Ojciec Bronisław Mokrzycki
(ur. 15 kwietnia 1935 roku - zm. 8 października 2017 roku
w Bliznem) - jezuita, pisarz i wykładowca liturgiki, magister nowicjatu w latach 1986-1992, rekolekcjonista, kierownik duchowy, założyciel Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia. Obdarzony niezwykłym darem głoszenia Słowa Bożego, pragnął stawać się dla ludzi mistagogiem, wprowadzającym w misterium dwóch Serc ‒ Najśw. Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Gorliwie przybliżał ludziom historię zbawienia jako oblubieńczy dialog Serca Bożego z ludzkim sercem oraz znaczenie całkowitego zawierzenia Maryi. Niestrudzenie uczył paschalności, czyli poznawania i przeżywania całej rzeczywistości w świetle Paschalnego Misterium Chrystusa i Kościoła. Wygłoszone przez Niego rekolekcje, konferencje z zakresu życia duchowego, homilie i inne rozważania stały się podstawą posługiwania sióstr zawierzenia. Z bogactwa tego czerpią corocznie tysiące ludzi duchownych i świeckich przyjeżdżających do ognisk rekolekcyjnych Wspólnoty na rekolekcje i skupienia. Pozostawił wspaniały przykład gorliwego pasterza, głosiciela Bożej miłości miłosiernej.Ćwiczenia te są najlepszą rzeczą, jaką w tym życiu mogę sobie pomyśleć i w oparciu o doświadczenie zrozumieć, aby człowiek mógł i osobiście skorzystać i wielu innym przynieść owocną pomoc i korzyść.
św. Ignacy Loyola
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego