Ojciec Założyciel - zawierzanki

Przejdź do treści

Menu główne:

Ojciec Bronisław Mokrzycki
(ur. 15 kwietnia 1935 roku - zm. 8 października 2017 roku
w Bliznem) - jezuita, pisarz i wykładowca liturgiki, magister nowicjatu w latach 1986-1992, rekolekcjonista, kierownik duchowy, założyciel Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia. Obdarzony niezwykłym darem głoszenia Słowa Bożego, pragnął stawać się dla ludzi mistagogiem, wprowadzającym w misterium dwóch Serc ‒ Najśw. Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Gorliwie przybliżał ludziom historię zbawienia jako oblubieńczy dialog Serca Bożego
z ludzkim sercem oraz znaczenie całkowitego zawierzenia Maryi. Niestrudzenie uczył paschalności, czyli poznawania
i przeżywania całej rzeczywistości w świetle Paschalnego Misterium Chrystusa i Kościoła. Wygłoszone przez Niego rekolekcje, konferencje z zakresu życia duchowego, homilie
i inne rozważania stały się podstawą posługiwania sióstr zawierzenia. Z bogactwa tego czerpią corocznie tysiące ludzi duchownych i świeckich przyjeżdżających do ognisk rekolekcyjnych Wspólnoty na rekolekcje i skupienia. Pozostawił wspaniały przykład gorliwego pasterza, głosiciela Bożej miłości miłosiernej.


Słowo J. E. Ks. Abpa Józefa Michalika
wygłoszone podczas pogrzebu O. Bronisława Mokrzyckiego SJ

Dziękujemy Panu Bogu za życie tego gorliwego kapłana, który oddał Panu Bogu wszystko, co od Niego otrzymał i budził do tej miłości oddawania całego siebie także innych. Służył Panu Bogu nie tylko darami swego umysłu, ale i sercem i to w pełnym wymiarze.

Dlatego tak wielkie dzieła idą za nim przed Boży tron. Dziękujemy Panu Bogu za to dobro, które czynił, które będzie owocować.
I jeszcze jedno słowo wdzięczności Panu Bogu za tego człowieka w tę uroczystość dzisiejszą. Myślę tak, że Ojciec Bronisław jest przykładem wielkiego umiłowania swojego zakonnego charyzmatu. Każdy zakon ma charyzmat, ale trzeba tego zakochania się, fascynacji nim, żeby wydobyć go na zewnątrz i podzielić się we współczesnych czasach. On tym charyzmatem, tą miłością, tą metodą ignacjańską uczył nas wszystkich modlitwy, uczył zaufania do Pana Boga. Niech ta fascynacja kapłaństwem, fascynacja odkrytym powołaniem zakonnym, chrześcijańskim trwa i niech Ojciec Bronisław prosi Pana Boga, żeby nie zabrakło tych rozkochanych w chrześcijańskim powołaniu sióstr i braci. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego