Dar na dzieło rekolekcji - zawierzanki

Przejdź do treści

Menu główne:Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności,
ofiarowanie zaś jest sprawą miłości
św. Augustyn


 
Z wielkim zawierzeniem Bogu i Jego Opatrzności, a także Głowie Wspólnoty Zawierzenia – Świętemu Józefowi – siostry świadomie wyrzekają się wyznaczania stawek za pobyt w Ogniskach Rekolekcyjnych, aby brak pieniędzy nie stał się dla kogokolwiek przeszkodą
w przyjeździe na rekolekcje i w poszukaniu duchowej pomocy. Przyjmują zaś dobrowolne ofiary i darowizny.
 
 
Do wszystkich Ognisk Rekolekcyjnych nieustannie, przez cały rok, zgłaszają się osoby, których z roku na rok jest coraz więcej. Liczba sióstr, za łaską Bożą, też nieustannie wzrasta.
 
Obecnie siostry pracują w 4 domach: Bliznem, Antoniowie k/Stalowej Woli, w Częstochowie oraz w Kiczni (Beskid Sądecki).
Dom w Antoniowie jest w stosunku do potrzeb zbyt mały (można przyjąć maksymalnie 6 osób), a jego stan wymagałby kapitalnego remontu.
 
Ponieważ liczba miejsc, zarówno dla Rekolektantów, jak i dla sióstr, jest niewystarczająca, modląc się i rozeznając wolę Bożą, siostry podjęły decyzję o budowie nowego Ogniska Rekolekcyjnego w Antoniowie, w którym zamieszka 25 sióstr w skrzydle z klauzurą
i 25 Rekolektantów w drugim skrzydle. Obecnie zespół Projektantów różnych branż (sanitarnej, konstrukcyjnej, elektrycznej)
wraz z panią Architekt pracuje nad stworzeniem projektu budowlanego (dla nowej fundacji), koniecznego do uzyskania pozwolenia
na budowę; trwają też prace nad wykonaniem studni.

Wszystkie te potrzeby siostry zawierzają Bożej Opatrzności, ufając że przez pośrednictwo Ludzi dobrej woli znajdą się fundusze i środki do przeprowadzenia podjętych planów i dzieło rekolekcji będzie mogło trwać i rozwijać się.
 
Niniejszym zwracają się z wielką i serdeczną prośbą
o wsparcie duchowe i materialne. Z góry składają serdeczne "Bóg zapłać!" za każdą okazaną pomoc
i zapewniają o stałej pamięci w modlitwie.
Ofiary na wspieranie dzieła rekolekcji
i rozbudowę Ognisk można składać na konto:
Wspólnota NMW Zawierzenia
PL 36-221 Blizne 427

Konto: PEKAO S.A. II O/ Rzeszów
16 1240 2614 1111 0000 3959 8028
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego