Dar na dzieło rekolekcji - zawierzanki

Przejdź do treści

Menu główne:Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności,
ofiarowanie zaś jest sprawą miłości
św. Augustyn


 
Z wielkim zawierzeniem Bogu i Jego Opatrzności, a także Głowie Wspólnoty Zawierzenia – Świętemu Józefowi – siostry świadomie wyrzekają się wyznaczania stawek za pobyt w Ogniskach Rekolekcyjnych, aby brak pieniędzy nie stał się dla kogokolwiek przeszkodą
w przyjeździe na rekolekcje i w poszukaniu duchowej pomocy. Przyjmują zaś dobrowolne ofiary i darowizny.
 
 
Do wszystkich Ognisk Rekolekcyjnych nieustannie, przez cały rok, zgłaszają się osoby, których z roku na rok jest coraz więcej. Liczba sióstr, za łaską Bożą, też nieustannie wzrasta.
 
Obecnie siostry pracują w 4 domach: Bliznem, Antoniowie k/Stalowej Woli, w Częstochowie oraz w Kiczni (Beskid Sądecki).
Dom w Antoniowie jest w stosunku do potrzeb zbyt mały (można przyjąć maksymalnie 6 osób), a jego stan wymagałby kapitalnego remontu.
 
Ponieważ liczba miejsc, zarówno dla Rekolektantów, jak i dla sióstr, jest niewystarczająca, modląc się i rozeznając wolę Bożą, siostry podjęły decyzję o budowie nowego Ogniska Rekolekcyjnego w Antoniowie, w którym zamieszka 25 sióstr w skrzydle z klauzurą
i 25 Rekolektantów w drugim skrzydle.

Ofiary na wspieranie dzieła rekolekcji
i rozbudowę Ognisk można składać na konto:
Wspólnota NMW Zawierzenia
PL 36-221 Blizne 427

Konto: PEKAO S.A. II O/ Rzeszów
16 1240 2614 1111 0000 3959 8028


 
Aktualnie trwają też prace w:
 
Antoniowie – gdzie zespół Projektantów różnych branż (sanitarnej, konstrukcyjnej, elektrycznej) wraz z panią Architekt pracuje nad stworzeniem projektu budowlanego (dla nowej fundacji), koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę; trwają też prace nad wykonaniem studni.
 
Bliznem – gdzie zarówno wewnątrz domu, jak i wokół niego trwają prace wykończeniowe i remontowe (m.in. powstaje nowe ogrodzenie całego terenu).
 
Kiczni – gdzie konieczne było szybkie wykonanie prac przystosowawczych, aby siostry i Rekolektanci mogli od kwietnia 2017 zamieszkać w użyczonych tam Wspólnocie domach.
 
 
Wszystkie te potrzeby siostry zawierzają Bożej Opatrzności, ufając że przez pośrednictwo Ludzi dobrej woli znajdą się fundusze i środki do przeprowadzenia podjętych planów i dzieło rekolekcji będzie mogło trwać i rozwijać się.
 
 Niniejszym zwracają się z wielką i serdeczną prośbą o wsparcie duchowe i materialne. Z góry składają serdeczne "Bóg zapłać!" za każdą okazaną pomoc i zapewniają o stałej pamięci w modlitwie. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego