Kicznia - zawierzanki

Przejdź do treści

Menu główne:

Terminy 2018-Zapisy


Terminy 2018
Indywidualne rekolekcje ignacjańskie
można odprawiać w kolejnych etapach:
Fundament, I, II, III, IV Tydzień lub w całości - 30-dniowe
oraz dni skupienia w dowolnie wybranym i uzgodnionym terminie:

w  KICZNI:

tel. kom.  do zapisów:
572 426 929
- bez możliwości wysyłania SMS-ów

w godz. od 10.00 - 19.00

 Styczeń
 06.01 – 13.01
16.01 – 24.01
 26.01 – 03.02
 Luty
07.02 – 15.02
17.02 – 25.02
27.02 – 07.03
 Marzec
09.03 – 17.03
20.03 – 26.03
 Kwiecień
 06.04 – 14.04
 17.04 – 25.04
 27.04 – 05.05
Maj
 08.05 – 16.05
 18.05 – 26.05
 29.05 – 06.06
 Czerwiec
 08.06 – 16.06
 19.06 – 27.06
 29.06 – 07.07
 Lipiec
 10.07 – 18.07
 20.07 – 28.07
 31.07 – 08.08
 Sierpień
10.08 – 18.08
21.08 – 29.08
31.08 – 08.09
Wrzesień
 11.09 – 19.09
 21.09 – 29.09
 Październik
 02.10 – 10.10
 12.10 – 20.10
 23.10 – 31.10
 Listopad
04.11 – 12.11
14.11 – 22.11
24.11 – 01.12
Grudzień
 04.12 – 12.12
 14.12 – 21.12
 28.12 – 05.01.2019 r.

Nr konta bankowego:
PEKAO S.A. I O/Brzozów
43 1240 2324 1111 0010 7047 3516
Tytuł przelewu: "Rekolekcje - Kicznia"


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego